Webinars

Webinar | ASH 2021 Live Norge

19 views
20. december 2021

Hva er de viktigste internasjonale trendene, studiene og dataene akkurat nå innen hematologi ved multippelt myelom, lymfomer, KLL og AML. Få den internasjonale oversikten på 1 time torsdag 16.12.21 kl 14.00-15.00.

Fikk du ikke muligheten til å delta på ASH 2021? Da hjelper vi deg! Vi drar til Atlanta for å dekke ASH 2021, hvor vi samler de viktigste, internasjonale trender og spesialistenes perspektiver på hvor behandlingene beveger seg innen hematologi. Allerede torsdag 16.desember kan vi gi deg en oversikt over de siste data, tendenser og nyheter fra ASH 2021:

Program ASH LIVE NO

Kl. 14.00 Velkommen og introduktion v. moderator Kristian Ridder-Nielsen

Kl. 14.05 State of the art inden for lymfomer v. Frederick L. Locke og Martin Hutchings 

Kl. 14.15 State of the art inden for CLL v. Paolo Ghia og Matthew S. Davids  

Kl. 14.20 State of the art inden for AML v. Bjørn Tore Gjertsen 

Kl. 14.30 State of the art fra ASH inden for Myelomatose v. Fredrik Schjesvold og Claudio Cerchione

Kl. 14.55 Afrunding v. moderator Kristian Ridder-Nielsen

Målgruppe: Hematologer, patologer og onkologer kan delta gratis. Dersom du ikke er i målgruppen, men ønsker å delta eller annonsere i forbindelse med webinaret, kan du kontakte Stine-Maria Halstrøm, sha@bpno.dk