Webinars

Atopisk Dermatitis

43 visninger
27. april 2021

Målgruppe: Dermatologer, praktiserende læger og sygeplejersker. Webinaret er gratis for målgruppen. Er du ikke i målgruppen, men ønsker at deltage som sponsor eller deltager kan du kontakte Stine Halstrøm: sha@bpno.dk

Mødeleder: Kristina Ibler.

Deltagere:

Mødeleder: Kristina Ibler, overlæge, Dermatologisk afdeling, Universitetssygehus Sjælland, Roskilde

Christian Vestergaard, Overlæge, ph.d., Afdelingen for hud- og kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Line Brok Nørreslets, ph.d.-studerende ved dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Program

Velkommen ved BestPractice Nordic og præsentation af Meducate – digital læringsplatform ved Charlotte Knudtzen, CEO.

Velkommen til webinaret om atopisk dermatitis ved Kristina Ibler

Atopisk dermatitis er en psykosocial udfordring blandt unge – konsekvenser for arbejde og førtidspension ved Line Brok Nørreslet

Spørgsmål

Behandling af moderat til svær atopisk dermatitis – nye muligheder på vej gennem Medicinrådet ved Christian Vestergaard

Spørgsmål og opsamling ved Kristina Ibler med Line Brok Nørreslet samt Christian Vestergaard

Seneste tilmelding d. 25.4.21